Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Økonomi og støtte

Her kan du læse om den økonomiske model bag Europæisk Kulturhovedstad 2017 og muligheder for økonomisk støtte i Norddjurs Kommune.

Kulturhovedstadens økonomi

Norddjurs Kommune er medfinansierende i Kulturhovedstad 2017, som en del af den samlede pulje på 451,6 mio. kr.

Midlerne uddeles centralt fra Kulturhovedstadens sekretariat, der bestemmer hvilke projekter, der får tildelt midler. De fleste midler er allerede fordelt på programmets 350 aktiviteter.

Læs mere om hvem der betaler kulturåret 


Midler i Norddjurs Kommune til kulturaktiviteter

Norddjurs Kommune råder over midler, der generelt støtter kulturaktiviteter i kommunen. Enkeltpersoner, institutioner, grupper og foreninger kan søge støtte til nyskabende og inspirerende aktiviteter.


Du er velkommen til at sende en ansøgning om midler fra Kulturpuljen eller til afdelingen for Kultur, biblioteker og fritid. Vi behandler løbende ansøgninger om støtte.

Kontakt: fritid@norddjurs.dk