Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hvad er Kulturhovedstad 2017?

Et dansk projekt med stærke internationale forbindelser.

Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 er et nationalt projekt, med udspring i Region Midtjylland, men med stærke internationale forbindelser. Alle Region Midtjyllands 19 kommuner, herunder også Norddjurs Kommune, deltager i projektet.

Tre kerneværdier

Projektet har tre kerneværdier: Demokrati, Mangfoldighed og Bæredygtighed.
I et helt år og i de over 350 projekter undersøger vi, hvordan vi som danskere kan markere os kulturelt i Europa i kraft af vores danske identitet, værdier og traditioner.

Temaet Let's Rethink skal få os til at tænke nyt

Temaet for Kulturhovedstad 2017 er rethink eller gentænk. I et helt år skal vi lege, opleve og udforske. Vi skal gentænke, tænke nyt og finde nye løsninger.

Temaet indbyder til dialog om, hvordan vi kan gentænke udfordringerne på fælles globale og lokale udfordringer med udgangspunkt i de tre kerneværdier

Læs mere om temaet Let’s Rethink

Formålet med Kulturhovedstad 2017

Formålet med Kulturhovedstad 2017 er at styrke mangfoldigheden i europæisk kultur og styrke bevidstheden om, hvem vi er som danskere og europæere. Programmet skal knytte bånd mellem Europas forskellige befolkningsgrupper gennem en øget forståelse af kulturelle forskelle og ligheder.

Siden 2001 har EU hvert år udpeget kulturhovedstæder i to af medlemsstaterne efter en national ansøgningsrunde.

I 2017 har Aarhus og Region Midtjylland titlen sammen med byen Pafos på Cypern.