Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hvem betaler?

Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 er baseret på en økonomisk model med både offentlige og private midler.

Det samlede budget for Aarhus 2017 er på nuværende tidspunkt DKK 451,6 millioner.

  • Heraf bidrager de 19 midtjyske kommuner med DKK 159 millioner
  • Region Midtjylland bidrager med DKK 59,4 millioner
  • 
Den danske stat bidrager med DKK 129 millioner
  • 
DKK 95,7 millioner kommer fra fundraising – fonde, private virksomheder og EU. 

  • Der er desuden andre indtægter for DKK 8,5 millioner.

Norddjurs Kommunes økonomiske bidrag 

14. juni 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen deltagelse i Kulturby2017 med en bevilling på 1,254 mio. kr., som bidrages i årene 2013 – 2018, og som indgår i afvikling af kulturbyåret generelt.

Midlerne tilgår kulturby 2017's sekretariat, og er dermed ikke midler, som Norddjurs Kommune selv kan disponere over.